Siloah Zorg

Klachtenregeling

Bekijk hier de volledige klachtenregeling.

 

Siloah vindt het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend. Daarom streven wij ernaar om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaan er soms dingen fout. Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Hiervoor is een klachtenregeling ontwikkeld. Het doel van de klachtenregeling is om ontevredenheid over onze zorg- en dienstverlening zo vroeg mogelijk te signaleren en samen tot een oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Een klacht kan ook een belangrijk signaal zijn. Van een klacht kan veel geleerd worden. Ook kan een klacht een aanleiding zijn om zaken te veranderen. Het is van belang om klachten op een zorgvuldige wijze te behandelen. In de klachtenregeling staat hoe de klachten worden behandeld en welke procedures worden gevolgd.

 

Wanneer hebt u een klacht?

Als u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening kan dat een aanleiding zijn tot het hebben van een klacht.


Wat moet u doen als u een klacht hebt?

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg kunt u dit het beste eerst bespreekbaar maken met degene die het betreft.

U kunt zich ook wenden tot de leidinggevende van de locatie.

U heeft ook de mogelijkheid om de Cliëntenvertrouwenspersoon in te schakelen. De Cliëntenvertrouwenspersoon luistert, adviseert en begeleidt bij het oplossen van klachten. Ook kan de Cliëntenvertrouwenspersoon bemiddelen om tot een oplossing van uw klacht te komen.

 

Bekijk hier de regeling van de werkwijze van de cliëntvertrouwenspersoon.


U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie. De interne klachtencommissie van SVRO en Siloah is een onafhankelijke commissie die de klacht onderzoekt en behandelt. De klachtencommissie komt in principe binnen twee maanden met een uitspraak over de klacht. Uiteraard is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur.

 

Hoe dient u uw klacht in?

Het indienen van een klacht verloopt via het secretariaat van Zorggroep Sirjon, waartoe Siloah en de SVRO behoren. U kunt uw klacht per brief, telefonisch of per e-mail indienen. Vermeld hierbij duidelijk aan wie de klacht moet worden voorgelegd. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Zorggroep Sirjon.

 

Het adres is: Gieterijstraat 120, 2984 AB in Ridderkerk. Het telefoonnummer is 088-2754500. Het e-mail adres is: klachtensirjonnl.

 

 

Klachtenrichtlijn
De klachtenregeling van Siloah voldoet aan de aanbevelingen uit de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg

 

De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg wordt aanbevolen door de brancheorganisaties (waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert de inhoud van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg als toetsingsnorm bij de beoordeling van de klachtenregelingen van zorginstellingen.

Klachtenregeling

Bekijk hier de volledige klachtenregeling.

 

Siloah vindt het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend. Daarom streven wij ernaar om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaan er soms dingen fout. Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Hiervoor is een klachtenregeling ontwikkeld. Het doel van de klachtenregeling is om ontevredenheid over onze zorg- en dienstverlening zo vroeg mogelijk te signaleren en samen tot een oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Een klacht kan ook een belangrijk signaal zijn. Van een klacht kan veel geleerd worden. Ook kan een klacht een aanleiding zijn om zaken te veranderen. Het is van belang om klachten op een zorgvuldige wijze te behandelen. In de klachtenregeling staat hoe de klachten worden behandeld en welke procedures worden gevolgd.

 

Wanneer hebt u een klacht?

Als u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening kan dat een aanleiding zijn tot het hebben van een klacht.


Wat moet u doen als u een klacht hebt?

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg kunt u dit het beste eerst bespreekbaar maken met degene die het betreft.

U kunt zich ook wenden tot de leidinggevende van de locatie.

U heeft ook de mogelijkheid om de Cliëntenvertrouwenspersoon in te schakelen. De Cliëntenvertrouwenspersoon luistert, adviseert en begeleidt bij het oplossen van klachten. Ook kan de Cliëntenvertrouwenspersoon bemiddelen om tot een oplossing van uw klacht te komen.

 

Bekijk hier de regeling van de werkwijze van de cliëntvertrouwenspersoon.


U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie. De interne klachtencommissie van SVRO en Siloah is een onafhankelijke commissie die de klacht onderzoekt en behandelt. De klachtencommissie komt in principe binnen twee maanden met een uitspraak over de klacht. Uiteraard is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur.

 

Hoe dient u uw klacht in?

Het indienen van een klacht verloopt via het secretariaat van Zorggroep Sirjon, waartoe Siloah en de SVRO behoren. U kunt uw klacht per brief, telefonisch of per e-mail indienen. Vermeld hierbij duidelijk aan wie de klacht moet worden voorgelegd. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Zorggroep Sirjon.

 

Het adres is: Gieterijstraat 120, 2984 AB in Ridderkerk. Het telefoonnummer is 088-2754500. Het e-mail adres is: klachtensirjonnl.

 

 

Klachtenrichtlijn
De klachtenregeling van Siloah voldoet aan de aanbevelingen uit de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg

 

De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg wordt aanbevolen door de brancheorganisaties (waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert de inhoud van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg als toetsingsnorm bij de beoordeling van de klachtenregelingen van zorginstellingen.