Cliëntenraad Siloah Bodegraven en Beth-San

De cliëntenraad Siloah Bodegraven en Beth-San is er voor alle cliënten uit de omgeving Bodegraven en Moerkapelle en bestaat uit acht  leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de woonlocaties De Akker, De Rank en Beth-San, DAC De Dorsvloer, Groenproject De Joostenshof en het KDC De Mirte.

Leden cliëntenraad Bodegraven en Beth-San
Jan Boogaard (voorzitter), Jan van der Laan ( secretaris),  Klasien van der Geest,  Jaap Kleinjan, Marianne Oldenburg, Tom Westdijk, ambtelijk secretaris (secretariaat West)

Belang cliëntenraad Siloah Bodegraven en Beth-San
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Brochure
Lees voor meer informatie onze brochure.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Bodegraven en Beth-San
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Voorzitter: Jan Boogaard, janboogaard56@gmail.com
Algemeen e-mailadres: clientenraad.bodegraven@siloah.nl