Cliëntenraad Siloah De Eersteling en Sebanja

De cliëntenraad Siloah De Eersteling / Sebanja is er voor alle cliënten uit de omgeving Moerkapelle en Capelle aan den IJssel en bestaat uit vijf  leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de woonlocaties De Eersteling, De Zesling, Sebanja en De Harp.

Leden cliëntenraad Siloah de Eersteling en Sebanja
Ellen van Dorp (voorzitter), Willie Molenaar (secretaris), Siem Verhoeven , Maarten Voorwinden,  Anja van der Elst, ambtelijk secretaris (secretariaat West)

Belang cliëntenraad Siloah de Eersteling en Sebanja
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah de Eersteling en Sebanja
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Algemeen e-mailadres: clientenraad.eersteling-sebanja@siloah.nl