Nieuwe huisstijl voor Siloah

Siloah is onderdeel van Zorggroep Sirjon. Afgelopen halfjaar is Zorggroep Sirjon bezig geweest om de identiteit een nieuwe lading te geven, ook naar buiten toe. Kortom: een nieuwe positionering. Dit heeft geresulteerd in een nieuw logo en een nieuwe huisstijl en website voor Sirjon en de werkmaatschappijen Siloah, Elim en Maranatha. 

Delen door liefde

‘Delen door liefde’ is de nieuwe pay-off van Zorggroep Sirjon. In deze pay-off staat centraal dat we mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is onze naaste lief te hebben, maar juist ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart. Vanuit die oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen. Vanuit die gelijkwaardigheid en liefde delen we het leven met elkaar.

Nieuw logo

Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo is ‘delen door liefde’ als uitgangspunt genomen. Het beeldmerk symboliseert drie verschillende personen van bovenaf gezien (cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker) die in verbinding staan met elkaar. Samen vormen zij een hart, dat symbool staat voor de toewijding en liefdevolle houding: het werken vanuit het hart. Met onderstaand als resultaat.

 

 

 

 

 

 

Verhaal in beeld

Bekijk onze video, waarin we ons nieuwe verhaal vertellen.