Een naam voor het gezinshuis!

De naam van het gezinshuis is dinsdag 10 september bekendgemaakt. Het gezinshuis heeft de naam ’t Zwaluwnest gekregen. Deze naam is ontleend aan Psalm 84 vers 2: ‘’De zwaluw legt haar jongskens neer, in ’t kunstig nest bij Uw altaren.’’

Onder toeziend oog van bewoners, ouders, vrijwilligers, betrokken medewerkers van Siloah en bestuursleden van Helpende Handen, heeft bewoonster Else-Marie samen met de heer Kleijer (voorzitter bestuur Helpende Handen Veluwe) het nieuwe naambord van het gezinshuis van Siloah onthuld. De Veluwse club van Helpende Handen heeft dit bord aan het gezinshuis geschonken.

Gezinshuis ’t Zwaluwnest is het eerste gezinshuis van Siloah. De cliënt woont in gezinsverband, waarbij de zorg en begeleiding door de gezinsouders Maarten en Elsbeth van Leersum.