U bent hier:

Management

De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken binnen Siloah. Zij maken naast de Raad van Bestuur en de manager SVRO Sirjon deel uit van het CMT (Centraal Management Team) van Sirjon. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rondom hun locatie. Hierin worden zij geadviseerd door de plaatselijke Cliëntenraad.

Het managementteam bestaat uit: 

Mw. J.M. Tromp, regiomanager Siloah
Dhr. D. de Braal, regiomanager Siloah
Dhr. D.E. van Bodegraven, manager SVRO
Dhr. H.E. van Beek, controller