Via onderstaande links vindt u de ANBI informatie van Siloah.

  • Strategisch Plan
    In dit document vindt u een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting en de hoofdlijnen van het strategisch plan.
  • Voor het jaarverslag, jaarrekening en beloningsbeleid verwijzen wij u naar de site van het CIBG: Website Jaarverslagen Zorg.