Kwaliteit en identiteit

De identiteit van Siloah verplicht de organisatie tot het bieden van kwaliteitszorg en – dienstverlening op hoog niveau. Deze kwaliteit is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Het doel van Siloah is om de (kwalitatieve) meerwaarde van identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening aan te tonen. Dit hebben we vastgelegd in een kwaliteitsrapport. Daarnaast hebben we een cliëntversie van het kwaliteitsrapport.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Siloah biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom houden we regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De kwaliteit van de aangeboden ondersteuning bij wonen, dagbesteding en ambulante zorg, is beoordeeld door cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek kunt u vinden in onderstaande documenten:

Zuid/West

Midden

Oost

Ambulant

Wachttijden

De wachttijden voor de locaties van Siloah fluctueren. Actuele informatie is opvraagbaar bij het cliëntservicebureau. Dit kan telefonisch via 088 – 27 54 500 of via de mail: clientservicebureau@siloah.nl.

Duurzaamheid

Zorggroep Sirjon (met werkmaatschappijen Siloah, Elim en Maranatha) hecht veel waarde aan een leefbare planeet. Daarom zijn er op verschillende locaties duurzame aanpassingen gedaan. Denk hierbij aan warmte-terugwin-installaties, zonnepanelen en LED verlichting. Ook kopen wij volledig groene stroom in. In onze vastgoedplannen staat duurzaamheid hoog op de agenda. Dit is tevens terug te zien in onze investeringsbegroting.