Waar staan wij voor?

Binnen de locaties van Siloah voor wonen en dagbesteding gelden huisregels. Deze huisregels gelden voor iedereen die in de locatie woont, werkt of op bezoek komt. De huisregels zijn bedoeld om zo prettig mogelijk met elkaar te wonen en te zorgen voor een ordelijke dagelijkse gang van zaken. In de huisregels staan afspraken over algemene omgangsvormen, gebruikelijke dagindeling en etenstijden, over slaap- en rusttijden, bezoek, post, telefoneren, internetgebruik, privébezittingen, over roken, alcohol, drugs en andere verdovende middelen, over fotograferen, video en film en over handelen, ruilen en lenen.

Iedere locatie van Siloah heeft zijn eigen kenmerken. Daarom zijn niet alle huisregels voor alle locaties hetzelfde. Een aantal huisregels zijn wel in iedere locatie van Siloah hetzelfde:

  • Binnen de locatie krijgt onze reformatorische identiteit handen en voeten in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan, de sfeer die er is in de locatie, welke activiteiten worden gedaan, welke lectuur, muziek en media in de algemene ruimtes beschikbaar zijn en welke kleding gedragen wordt. Voor dit alles is Gods Woord, de Bijbel, en de Drie Formulieren van Enigheid de basis. Met elkaar wordt hierover het gesprek gevoerd, in het licht van Gods Woord. (In het ‘Identiteitsdocument Sirjon’, te vinden op de pagina over Identiteit, is te lezen hoe de identiteit vorm krijgt in de dagelijkse uitvoering van de zorg en begeleiding, en in de omgang met elkaar.)
  • De dag wordt geopend met een dagopening en/of afgesloten met een dagsluiting, waarin uit de Bijbel wordt verteld of een gedeelte uit de Bijbel wordt besproken. Met elkaar wordt ook gebeden en gezongen.
  • De maaltijden worden begonnen met gebed en beëindigd met het lezen uit de Bijbel en een dankgebed.
  • Op zondag is het rustdag. Op deze dag gaan de cliënten, als zij hiertoe in staat zijn, naar de erediensten van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente om samen te komen met de gemeente en te luisteren naar het Woord van God.
  • Als de cliënten dit wensen, kunnen zij gebruik maken van het Internet van Siloah. Siloah maakt gebruik van gefilterd Internet.

In het intakegesprek wordt u op de hoogte gebracht van de specifieke huisregels van de betreffende locatie.