BHV-beleid

Om de beheersing van veiligheidsrisico’s in de organisatie goed te regelen, is er een BHV-beleid opgesteld. Het doel van dit beleid is het geven van richtlijnen hoe de BHV op locatie moet worden ingericht om het restrisico te minimaliseren en de zorg aan de cliënt bij een calamiteit zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten. Onderdeel van dit beleid zijn de organisatorische en wettelijke kaders van de BHV en richtlijnen voor het opstellen van een noodplan voor de locaties (het ontruimingsplan is onderdeel van het noodplan). Op deze manier proberen we binnen Siloah de gevolgen van een calamiteit zo klein mogelijk te houden.

Het BHV-Beleid kunt u hier downloaden.