Kwaliteit

Siloah biedt kwalitatief goede zorg.  Siloah hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem wat voldoet aan de HKZ-normen. Siloah heeft het certificaat voor het HKZ-Keurmerk ontvangen. Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom worden er regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden.

Kwaliteit en identiteit

De identiteit van Siloah verplicht de organisatie tot het bieden van kwaliteitszorg en – dienstverlening op hoog niveau. Deze kwaliteit is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Het doel van Siloah is om de (kwalitatieve) meerwaarde van identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening aan te tonen.

Kwaliteitsrapport

Via deze link vindt u het kwaliteitsrapport van Siloah Gehandicaptenzorg 2017.
Via deze link vindt u het kwaliteitsrapport van Siloah Gehandicaptenzorg 2018.
Via deze link vindt u de cliëntversie van het kwaliteitsrapport van Siloah Gehandicaptenzorg.

Wachttijden

De wachttijden voor de locaties van Siloah fluctueren. Actuele informatie is opvraagbaar bij het cliëntservicebureau. Dit kan telefonisch (088 – 27 54 598) of via de mail (clientservicebureau@siloah.nl).