Project voortgang
100%
€145000 van de €145000

Vanuit onze identiteit willen wij het Woord van God zo eenvoudig mogelijk overbrengen op onze cliënten, zodat het zo dichtbij mogelijk komt. De nieuwe bijbelmethode “Door Woord en Geest”, die is ontwikkeld door Adullam, zou hierin een ondersteunende rol kunnen spelen. Daar zijn kosten aan verbonden die wij niet uit de zorggelden, die we van de overheid ontvangen, kunnen betalen.

We willen deze applicatie van de bijbelmethode ‘Door Woord en Geest’ graag aanschaffen voor onze cliënten. Dit is een methode die is geschreven vanuit onze identiteit, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onze begeleid(st)ers kunnen zo op eenvoudige wijze het Woord van God aan onze cliënten doorgeven.