Project voortgang
0%
€0 van de €100000

‘God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ hoort mijne stem…’. Regelmatig klinkt deze prachtige psalm door de gangen van onze locaties. Bij Siloah vinden we het bijzonder dat wij vanuit onze identiteit zorg mogen verlenen aan onze bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De basis van de zorg kunnen wij bekostigen vanuit budgetten die we van de overheid krijgen. Maar sommige noodzakelijke extra kosten kunnen we niet vanuit die budgetten betalen. Zoals de bekostiging van delen van het vervoer dat nodig is om onze bewoners naar locaties en dagbestedingen te brengen. Door onze identiteitsgebonden zorg hebben wij vaak met hogere vervoerskosten te maken.

Wilt u onze bewoners steunen met uw gift, zodat wij ook die extra zorg kunnen verlenen voor onze, vaak kwetsbare, medemensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Geef dan een gift voor onze vervoerskosten, zodat wij onze bewoners de passende zorg kunnen geven die aansluit bij onze identiteit, ook als dat wat verder rijden is.

U kunt uw gift overmaken via onderstaande doneerknop of op NL29 RABO 0380 5074 47 t.n.v. Stichting Siloah o.v.v. Vervoer Siloah.

Doneren

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!