Cliëntenraad

Siloah hecht er waarde aan dat de cliënten, indien mogelijk, zelf kunnen meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom heeft Siloah een Centrale Cliëntenraad en plaatselijke cliëntenraden ingesteld, die zich bezighouden met het belang van de cliënt. Naast het feit dat de raad u op de hoogte houdt, zijn we ook erg benieuwd naar uw ideeën en input. Zo kunnen we samen het beste aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Cliëntenraad Siloah Zuid

De cliëntenraad Siloah Zuid is er voor alle cliënten uit de omgeving ‘s-Gravenpolder en Tholen en bestaat uit zes leden, vertegenwoordigers van de cliënten. De cliëntenraad Siloah Zuid is er voor alle cliënten uit de regio Zeeland. Bij deze regio horen de woonlocaties De Beukelaar (en interne dagbesteding De Rotssteen), De Boog, De Rondas en De Klimroos.

Belang cliëntenraad Siloah Zuid

De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast wint het management vaak advies in bij de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Leden Zeeuwse cliëntenraad

Kees de Visser (Rondas, voorzitter), Mieke de Muijnck (Beukelaar), Paul Schipaanboord (Beukelaar, secretaris), Leen van Noorden (Boog), Arina de Witte (Klimroos) en Jasper de Bruine (Boog).

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Zuid

We willen de cliënten een zo goed mogelijk thuis en een fijne dagbesteding geven. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via het e-mailadres secretariaatzuid@siloah.nl kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.