Over Woonlocatie en DAC Beth-San

De cliënten wonen in twee woongroepen. De dagbesteding wordt voor een deel geboden in de dagbestedingsruimte en daarnaast in de huiskamer, het zogenaamde „huiskamerproject“.

Omdat Beth-San een relatief kleine locatie is en omdat dit van belang is voor de doelgroep, is er een nauwe samenwerking tussen de woongroepen en dagbesteding. Door deze nauwe samenwerking is het mogelijk om nog beter in te spelen op de individuele hulpvraag van de cliënt. Er wordt gewerkt volgens vraaggestuurde begeleiding, die in nauw overleg met de familie of wettelijk vertegenwoordigers bepaald wordt. Het team bestaat uit een gevarieerde eenheid tussen SPW-ers en verzorgenden/verpleegkundigen.

Contactgegevens
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
T: (079) 31 61 299