Dagbesteding

Siloah biedt een zinvolle dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking onder deskundige begeleiding. Het kan gaan om activiteiten maar ook om werk. In ieder geval is de dagactiviteit gericht op persoonlijke ontwikkeling. We houden rekening met de kwaliteiten en interesses die iemand heeft. Dagbesteding gebeurt dus op maat.

Dagbesteding vindt plaats in een Dagactiviteitencentrum (DAC). In een DAC ontbreekt hoge werkdruk, maar er wordt wel het nodige werk verzet.Wat iemand doet staat in een activiteitenplan dat speciaal voor elke cliënt wordt geschreven. Hierin staan specifieke doelstellingen. Bijvoorbeeld:  ‘het bieden van activiteiten waardoor de deelnemer in zijn persoon-zijn kan groeien’ of ‘het stimuleren van ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied’.

Er zijn vier soorten dagbesteding:
1. Eenvoudige activiteiten
2. Ontwikkelingsgerichte activiteiten
3. Vormende activiteiten
4. Arbeidsmatige activiteiten

Siloah biedt dagbesteding in Bodegraven, Barneveld, Rijssen en Geldermalsen.

Voorwaarden

Voor de dagbesteding is een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Informatie over financiering

De dagactiviteiten bij Siloah worden bekostigd door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZiN) of door middel van een Persoongebonden budget (PGB). Voor de dagactiviteiten moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdragen wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten

Wilt u meer weten over dagbesteding? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op. Dit kan via het contactformulier, telefonisch (088-2754598) of via e-mail (clientservicebureau@siloah.nl).