Gezinshuis

Lieren – Gezinshuis ’t Zwaluwnest

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Deze vorm van wonen biedt kleinschaligheid en een beperkt aantal begeleiders. Bewoners krijgen 24/7 toezicht en zorg en zijn onderdeel van de lokale samenleving rond het huis. In huis zijn ze deel van het ‘gezin’, draaien mee in het dagelijkse leven en hebben een waardevolle daginvulling. Denk bijvoorbeeld aan een vorm van dagbesteding, school of vrije tijdbesteding.

Bijna net als thuis

Een gezinshuis benadert de leefsituatie in een alledaags gezin. Er is stabiliteit, geborgenheid en dit is positief voor de ontwikkeling van de bewoners. Tegelijk is er dag en nacht zorg en begeleiding van betrokken gezinshuisouders. Zij stellen de bewoners en hun zorgvragen en behoeften centraal. Tegelijk houden zij via korte lijnen contact met de ouders en familie van bewoners. De zorg en begeleiding in Gezinshuis ’t Zwaluwnest is in handen van Maarten en Elsbeth van Leersum. Maarten is opgeleid als Persoonlijk Begeleider, Elsbeth volgde de opleiding tot verpleegkundige.

Gezinshuis ’t Zwaluwnest biedt intramurale zorg in een kleinschalige, huiselijke setting. In dit huis vinden vier mensen met een verstandelijke beperking een warm thuis.

Contact?

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via gezinshuistzwaluwnest@siloah.nl. Adres: Zwarte Bergweg 11, 7364 AB Lieren (gemeente Apeldoorn).