Zaterdagopvang

Op de zaterdagopvang wordt uw kind op een leuke en ontspannende wijze bezig gehouden. Niet de ontwikkeling of het leren staat op deze dag centraal, maar het genieten van een vrije zaterdag. Bij de zaterdagopvang vormt een aantal cliënten een groepje. Samen met een begeleider doen zij activiteiten, zoals fietsen, tuinieren, dieren eten geven, creatieve activiteiten, spelletjes, voorlezen, etc. Het gaat erom dat het voor uw kind een gezellige zaterdag wordt waarop hij of zij met alle zintuigen geniet!

Voor wie?

Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die nog thuis wonen en overdag naar school gaan of een DAC bezoeken.

Welke leeftijd?

Alle leeftijden.

Waar bieden we deze zorg?

Op ‘DAC de Dorsvloer’ te Bodegraven en ‘DAC de Molenhoek’ te Rijssen.

Voorwaarden

U heeft een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Informatie over financiering

De begeleiding en zorg bij Siloah worden bekostigd door middel van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de begeleiding en zorg moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten

Wilt u meer weten over zaterdagopvang? Neem dan contact ons op. Dit kan via het contactformulier, telefonisch (088-2754598) of via e-mail (clientservicebureau@siloah.nl).