Cliëntenraad Siloah Geldermalsen

De cliëntenraad Siloah Geldermalsen is er voor alle cliënten uit de omgeving Geldermalsen en bestaat uit zeven leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de woonlocaties De Rietfluit, Woonlocatie Geldermalsen en DAC De Leidsche Hoeven.

Leden cliëntenraad Geldermalsen
Peter Dirksen (voorzitter/secretaris),  Marijke de Bruin, Marieke Verheij, Ada Vroegh, Dingeman Burghout,  Maaike Blankestijn, Jolanda Kreling, Alijda Hol (ambtelijk secretaris)

Belang cliëntenraad Siloah Geldermalsen
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Geldermalsen
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Voorzitter: Peter Dirksen, pdirksen@kliksafe.nl
Algemeen e-mailadres: clientenraad.geldermalsen@siloah.nl