De Raad van Advies bestaat uit kerkelijke afgevaardigden en heeft als taak de Raad van Bestuur te voeden, adviseren en inspireren op het gebied van identiteit. Daarnaast adviseert deze raad in de contacten met de samenwerkende kerken.