Over Siloah

Bij Siloah doen we betekenisvol werk. We verlenen zorg vanuit ons hart: we delen door liefde. Vanuit een christelijke identiteit bieden we mensen met een beperking de zorg die ze verdienen. De dagelijkse ontmoetingen met cliënten maken ons werk uitdagend. We investeren in de ander en durven te geven. Zo zorgen we dagelijks voor perspectief.

Begeleiden met Perspectief

We werken hierbij vanuit de visie “Begeleiden met Perspectief”. Deze visie bestaat uit drie pijlers: 1) ken de cliënt, 2) ken jezelf en 3) ken de ander.

Ken de cliënt

De cliënt staat bij ons altijd centraal (de eerste pijler). We weten wat de cliënt nodig heeft of we gaan hiernaar op zoek. We bieden een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Straffen en belonen is niet aan de orde, maar we benaderen hem of haar vanuit een respectvolle houding. Daarbij sluiten we aan bij de behoefte van de cliënt op dat moment en leggen we niet de focus op probleemgedrag, maar gaan we op zoek naar de onderliggende hulpvraag.

Ken jezelf

Is dat altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend? Nee. Om aan te kunnen sluiten bij de cliënt, zullen we onszelf moeten kennen en weten wat ónze behoefte is (de tweede pijler). Delen is hierbij een belangrijk thema, want we doen het samen.

Ken de ander

Daarom moeten we ook de ánder kennen en leren kennen (de derde pijler). De ander kan je collega zijn, maar ook familie van de cliënt. We staan allemaal om onze cliënt heen en samen organiseren en bieden we passende zorg en begeleiding. We denken hierbij in mogelijkheden en leggen niet de focus op wat belemmert, maar kijken samen naar wat dan wél mogelijk is.

We streven zoveel mogelijk het gewone leven na en bieden een zinvolle daginvulling. Bij dit alles is de Bijbel onze bron en werken we vanuit onze christelijke identiteit.