Zaterdagopvang

Op de zaterdagopvang wordt uw kind op een leuke en ontspannende wijze bezig gehouden. Niet de ontwikkeling of het leren staat op deze dag centraal, maar het genieten van een vrije zaterdag.

, Bodegraven , Rijssen en 's Gravenpolder

  • Cliënten die nog thuis wonen en overdag naar school gaan of een DAC bezoeken

  • Alle leeftijden

  • Op ‘DAC de Dorsvloer’ te Bodegraven, ‘DAC de Molenhoek’ te Rijssen en De Boog in 's Gravenpolder

In het kort

In het kort

Op de zaterdagopvang wordt uw kind op een leuke en ontspannende wijze bezig gehouden. Niet de ontwikkeling of het leren staat op deze dag centraal, maar het genieten van een vrije zaterdag. Bij de zaterdagopvang vormt een aantal cliënten een groepje. Samen met een begeleider doen zij activiteiten, zoals fietsen, tuinieren, dieren eten geven, creatieve activiteiten, spelletjes, voorlezen, etc. Het gaat erom dat het voor uw kind een gezellige zaterdag wordt waarop hij of zij met alle zintuigen geniet!

Voorwaarden

Voorwaarden

U heeft een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Financiering

Financiering

De begeleiding en zorg bij Siloah worden bekostigd door middel van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de begeleiding en zorg moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en wat daarbij komt kijken? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina.

Bekijk hier alvast een flyer over zaterdagopvang bij DAC De Molenhoek in Rijssen.

Uw zorgvraag

Meer weten?

Wilt u meer weten over Zaterdagopvang of gaat u graag met iemand in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!