Geef een gift

Steun Siloah en word donateur of geef een eenmalige gift. De bewoners van Siloah profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt. Stichting Siloah is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wilt u liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan! U kunt uw gift ook rechtstreeks storten op de rekening van Siloah: NL29 RABO 0380 5074 47 onder vermelding van hetgeen wij uw gift aan mogen besteden.

Mochten we de begroting voor een bepaald project niet rondkrijgen, dan wordt het geld besteed aan een vergelijkbaar project op de locatie waar u een gift voor gegeven heeft. 

Via onderstaande button kunt u alle lopende projecten bekijken.

Bekijk alle lopende projecten