Kwaliteit en identiteit

De identiteit van Siloah verplicht de organisatie tot het bieden van kwaliteitszorg en – dienstverlening op hoog niveau. Deze kwaliteit is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Het doel van Siloah is om de (kwalitatieve) meerwaarde van identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening aan te tonen. Dit hebben we vastgelegd in een kwaliteitsbeeld. Daarnaast hebben we een cliëntversie van het kwaliteitsbeeld.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Siloah biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom houden we regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De kwaliteit van de aangeboden ondersteuning bij wonen, dagbesteding en ambulante zorg, is beoordeeld door cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek kunt u vinden in onderstaande documenten:

Zuid

West

Midden

Oost

Ambulant

Inspectierapporten

De rapporten van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd kunt u hieronder vinden: