Zorggroep Sirjon hecht er waarde aan dat de cliënten zélf kunnen meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom hebben Siloah, Elim en Maranatha plaatselijke cliëntenraden ingesteld. De organisaties plegen overleg en winnen advies in bij de plaatselijke cliëntenraad. Het aantal leden in de cliëntenraad varieert van 3 tot en met 7 leden. De samenstelling bestaat uit cliënten en ouders/vertegenwoordigers van de cliënten. Neem voor meer informatie over de plaatselijke cliëntenraad een kijkje op de pagina van de desbetreffende locatie.

Elk van de plaatselijke cliëntenraden is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. Die centrale raad heeft onder meer adviesrecht bij de jaarverslaggeving en de begroting. Siloah pleegt overleg en wint advies in bij de centrale cliëntenraad. Op die manier kan de zorg nog beter worden afgestemd op de wensen van de cliënten.

De huidige samenstelling van de centrale cliëntenraad is als volgt:

Voorzitter:
Dhr. J. Boogaard (CR Siloah Bodegraven, Beth-San)

Secretaris:
Dhr. J. Kleinjan (CR Siloah Bodegraven, Beth-San)

Leden:
Dhr. M.L. Sinke (CR Siloah Zeeland)
Dhr. W. Otten (CR Siloah Oost)
Dhr. C. Brouwer (CR Siloah Oost)
Dhr. B. v.d. Wolf (CR Siloah Geldermalsen)
Vacature (CR Siloah Barneveld e.o.)