De taak van de OR is op te splitsen in twee delen:

  1. Het behartigen van het welzijn en de belangen van de medewerkers
  2. Het bevorderen van het optimaal functioneren van Siloah, Elim en Maranatha in al haar doelstellingen

Die doelen kunnen worden behaald door een goede samenwerking tussen de Raad van Bestuur en medewerkers. De OR probeert die samenwerking steeds verder te verbeteren. Voor de samenstelling van de OR worden elke drie jaar verkiezingen gehouden.

Samenstelling Ondernemingsraad

Dit is de huidige samenstelling van de OR:

Martha Bosschaart, voorzitter
Anne de Graaff, ambtelijk secretaris

Leden:
Anneke ten Broek, Bas Kooy, Coen Verdouw, Dineke Pongers, Elena Lambregtse, Elise de Visser, Ilse van Gemeren, Lies Bolier en Paul Vergeer.