Steun Siloah

Steun Siloah

Steun Siloah

Wij kunnen de zorg aan onze cliënten verlenen dankzij de financiering van de overheid en zorgverzekeraars. Maar naast goede zorg hebben onze cliënten ook leuke activiteiten en extra materialen nodig voor een stimulerende en fijne omgeving. Voor een deel van deze initiatieven en extra’s zijn de reguliere financiële middelen niet toereikend. De Vrienden van Siloah zetten zich in voor het werven van financiële middelen om wensen die het welzijn van onze cliënten bevorderen in vervulling te laten gaan. Daarbij horen ook identiteitsgebonden activiteiten en middelen waarvan wij graag gebruik maken voor onze cliënten. Dankzij de ANBI-erkenning zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Doneren Bekijk projecten

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen?

U kunt een waardevolle bijdrage leveren door middel van een financiële bijdrage, waardoor wij in staat zijn net dat extra te geven aan onze cliënten. Maar tijd is ook een groot en kostbaar geschenk voor onze cliënten. Uw inzet als vrijwilligers kan een wezenlijk verschil maken.

  • Bidden

Uw steun door middel van uw gebed is onmisbaar voor onze cliënten en medewerkers.

  • Word vrijwilliger bij Siloah

We zijn altijd opzoek naar vrijwilligers! Bent u opzoek naar nuttig vrijwilligerswerk wat ontzettend veel voldoening geeft? Dan bent u bij Siloah aan het juiste adres! Op deze pagina vindt u alle informatie over vrijwilligerswerk. Samen gaan we mooie momenten en herinneringen maken!

  • Geef een gift

Door een bijdrage te doneren draagt u bij aan meer welbevinding voor de cliënten van Siloah. U kunt doneren door een eenmalige gift te geven. Ook als kerkelijke gemeente of als bedrijf kunt u bijdragen, uw donatie is zeer welkom! Neem contact op met onze fondsenwerver Dianne Timmermans (d.timmermans@sirjon.nl) om de mogelijkheden door te spreken.

Geef een gift

Word vriend van Siloah

Word vriend van Siloah

U wordt vriend of vriendin van Siloah wanneer u ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunt. U kunt vriend worden van Siloah algemeen of van een specifieke locatie. Onze cliënten genieten direct van uw bijdrage. Het geld komt rechtstreeks ten goede aan het waarmaken van de wensen en dromen van de bewoners. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld besteed aan:

  • Uitstapjes en activiteiten om onze cliënten nog meer ontspanning geven;
  • Extra materialen om de beweging te stimuleren, zoals een duo-fiets of fietslabyrint;
  • Een CRDL; samen muziek maken op een alternatieve manier waardoor we op een nieuwe manier contact hebben;
  • Extra identiteitsgebonden middelen die niet door de overheid gefinancierd worden, zoals een applicatie voor het Bijbelprogramma “Door Woord en Geest” waardoor wij op een eenvoudige wijze het Woord van God kunnen overbrengen op onze cliënten.

Word vriend van Siloah

Samenstelling bestuur en honorering

Samenstelling bestuur en honorering

De stichting heeft een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De samenstelling is voor de hele zorggroep identiek.

Honorering
De honorering van zowel de leden van de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht (feitelijke beleidsbepalers) vindt voor het geheel van Zorggroep Sirjon plaats conform de WNT-richtlijnen voor zorginstellingen. Hierover hebben wij verantwoording afgelegd in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sirjon Zorggroep. Er wordt geen aanvullende honorering verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht als gevolg van de ANBI-status. Alle leden ontvangen alleen een beloning op grond van hun uitvoerende taken en verantwoordelijkheden bij de zorginstellingen.

Siloah houdt zich aan de Governancecode Zorg en rapporteert hierover in de jaarverantwoording in DigiMV. Op onze website is het Reglement van de Raad van Bestuur en het Reglement van de Raad van Toezicht gepubliceerd.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Siloah heeft in een aantal documenten de visie, strategie en financiële onderbouwing beschreven.

Praktische gegevens

Praktische gegevens

Post kunt u sturen naar:

Postbus 290
2980 AG Ridderkerk

Bezoekadres:

Gieterijstraat 120,
2984 AB Ridderkerk

RSIN/fiscaal nummer: 006129705
Rekeningnummer: NL29 RABO 0380 5074 47 EUR