Dagbesteding

Siloah biedt een zinvolle dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking onder deskundige begeleiding. Het kan gaan om activiteiten maar ook om werk.

, Barneveld , Bodegraven , Gouda , Moerkapelle , Tricht , Rijssen en Waarder

  • Thuiswonende cliënten

  • Vanaf 4 jaar tot onbepaalde leeftijd

  • Op locatie van de aanbieder

In het kort

In het kort

De dagactiviteit is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de kwaliteiten en interesses die iemand heeft. Dagbesteding gebeurt dus op maat. Het vindt plaats in een Dagactiviteitencentrum (DAC). In een DAC ontbreekt hoge werkdruk, maar er wordt wel het nodige werk verzet. Wat iemand doet staat in een activiteitenplan dat speciaal voor elke cliënt wordt geschreven. Hierin staan specifieke doelstellingen. Bijvoorbeeld:  ‘het bieden van activiteiten waardoor de deelnemer in zijn persoon-zijn kan groeien’ of ‘het stimuleren van ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied’.

Voorwaarden

Voorwaarden

Voor de dagbesteding is een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Financiering

Financiering

De dagactiviteiten bij Siloah worden bekostigd door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZiN) of door middel van een Persoongebonden budget (PGB). Voor de dagactiviteiten moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdragen wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en wat daarbij komt kijken? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina.

Uw zorgvraag

Meer weten?

Wilt u meer weten over Dagbesteding of gaat u graag met iemand in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!