Cliëntenraad Siloah West

De cliëntenraad Siloah West is er voor alle cliënten uit de omgeving Bodegraven, Moerkapelle, Capelle aan den IJssel en Gouda en bestaat uit zeven leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de woonlocaties De Akker, De Rank, Beth-San, Eersteling/Zesling, Sebanja/Harp, DAC De Dorsvloer, Groenproject De Joostenshof en het KDC De Mirte.

Leden cliëntenraad West
Jan Boogaard (voorzitter), Piet Veenema (secretaris), Anja van der Elst, Ellen van Dorp, Ellen de Zwart, Jaap Kleinjan en Tom Westdijk.

Belang cliëntenraad West
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Brochure
Lees voor meer informatie onze brochure.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah West
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Voorzitter: Jan Boogaard, janboogaard56@gmail.com
Algemeen e-mailadres: cliëntenraad.west@siloah.nl