Wat is de globale inhoud van het traject?

‘’Zo’n twee jaar geleden werd aan mij gevraagd of ik een traject met zij-instromers met Siloah wilde begeleiden’’, vertelt Anneke. ‘’We hebben toen nagedacht over welke belangrijke onderdelen terug moeten komen in deze opleiding. Dat zijn: zorg gerelateerd en dan met name wassen, aankleden, eten geven. Ook anatomie en medicatie werden hier behandeld. Begeleiding van de groep en van het individu. Denk hierbij aan de manier waarop je communiceert met de groep en met de cliënt, maar ook het omgaan met weerstanden, het aangeven van grenzen. Omgaan met geld, begeleiding bij activiteiten, sociale contacten waren belangrijke punten. Verder het methodisch werken, waaronder het observeren en rapporteren. Persoonlijke ontwikkeling en reflectie zijn ook heel belangrijk.’’ Ellen vult aan: ‘’Ook een stukje verdieping in de ontwikkeling van cliënten is aan de orde geweest, dus bijvoorbeeld de verschillende syndromen en niveaus.’’

Wat is je opleidingsachtergrond en wat was je motivatie om de switch te maken naar de gehandicaptenzorg?

Ellen: ‘’Ik heb een hbo-opleiding tweedegraads Engels en heb twaalf jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Ik heb altijd erg genoten van het lesgeven en het contact met de leerlingen. Wat ik op een gegeven moment lastig vond, was om thuis de tijd en aandacht die nodig waren voor het voor- en nawerk goed af te bakenen. We hebben namelijk vijf kinderen thuis. Werk en privé liepen naar mijn gevoel teveel door elkaar. In 2018 heb ik het besluit genomen om te stoppen. Na twee jaar begon het toch weer te kriebelen om iets naast ons gezin te doen. De voorwaarde voor een eventueel nieuwe baan was dat het buiten de deur zou zijn en dus goed te scheiden van mijn privéleven.’’

‘’Maar na twee jaar begon het toch wel weer te kriebelen.’’

‘’Wij waren al gastgezin van een cliënt van Siloah en mijn broer werkte op dat moment bij Siloah als begeleider op een woongroep. Toen heb ik aan mijn broer gevraagd of ik niet één keer in de week iets bij hen op de groep kon doen. Er was best veel personeelstekort, dus dat aanbod werd met beide handen aangenomen. Ik heb toen een keer op de dagbesteding meegelopen en een keer op de intensieve zorggroep. De derde dienst die ik meeliep was bij de licht verstandelijk beperkte cliënten en toen was ik helemaal om. Gesprek gehad met de manager en ik werd aangenomen. De manager had het al over een zij-instroomtraject dat in januari zou starten en daar ben ik toen zonder twijfel mee begonnen.’’

Hoe vond je het om met een groep zij-instromers van Siloah aan de slag te gaan?

Anneke begint te glimlachen en zegt enthousiast: ‘’Ja, daar word ik heel blij van. Het is echt heel leuk. Het waren allemaal mensen met verschillende achtergronden die op de een of andere manier bij Siloah terecht zijn gekomen. Dat maakt het sowieso al heel interessant. De één had al wat meer ervaring in de zorg en de ander wat minder, dus je moet wel goed kijken hoe je bij iedereen aan kunt sluiten. We hebben een programma en dat moeten we afwerken, maar het leuke van zij-instromers is dat ze heel veel van elkaar kunnen leren. Daarbij zijn ze ook zeer gemotiveerd. Er komt veel kennis vanuit het Hoornbeeck vandaan, maar daarnaast komt er ook veel bij de zij-instromers zelf vandaan. Ik vind dat een hele mooie combinatie.’’

‘’Het leuke van zij-instromers is dat ze heel veel van elkaar kunnen leren.’’

Anneke vraagt aan Ellen of zij dit ook zo ervaren heeft. Ellen is net zo enthousiast als Anneke: ‘’Jazeker! Eigenlijk is het de mooiste manier om onderwijs te krijgen. Als je jong bent, ben je gericht op het halen van een voldoende, zodat je je papiertje haalt. Nu ben je heel bewust je eigen kennis aan het vergaren die je ook echt toepast in de praktijk.’’

Wat waren jouw verwachtingen toen je aan de opleiding begon?

Ellen: ‘’Ik dacht dat we heel veel theorie tot ons zouden moeten nemen. Maar het was echt praktijkgericht en dat vond ik geweldig. Natuurlijk hadden we wel verdieping, maar dat was tijdens de lessen. We kregen eerst de theorie en daarnaast was er ruimte voor intervisie door het gezamenlijk bespreken van voorbeelden van de werkvloer.’’

Wat zijn jouw ervaringen met dit traject?

Anneke: ‘’In mijn beleving vonden mensen het heel waardevol om deze opleiding te doen. Een stukje verdieping, maar ook een stukje bewustheid. Waar ben ik mee bezig, hoe doe ik de dingen en waarom doe ik het op deze manier? Dat kunnen ze nu beter benoemen. Het is ook wel noodzakelijk om ondergrond te hebben. Dat geeft voor jezelf meer rust en zekerheid in je werk, omdat je weet waar je mee bezig bent.’’ Ellen geeft aan dat ze zich hier helemaal in kan vinden: ‘’Toen ik begon met werken bij Siloah deed ik mijn werk op een manier waarvan ik dacht dat het goed was, maar je wilt het graag op een professionele manier doen. Ik heb echt geleerd tijdens de opleiding dat een professionele houding gewoon heel belangrijk is. Je geeft de cliënt wat hij of zij nodig heeft.’’

‘’Ik heb echt geleerd tijdens de opleiding dat een professionele houding heel belangrijk is.’’

 

Welke groei heb je gezien in de groep zij-instromers gedurende het traject?

‘’Ja, toch wel echt die persoonlijke en professionele groei door een stukje kennis, meer bewustheid van waar je mee bezig bent en een stukje zekerheid’’, vertelt Anneke. ‘’Daardoor zijn mensen steviger in hun schoenen gaan staan in hun werk. Dat viel mij heel erg op. Juist door te reflecteren op jezelf en je eigen handelen, leer je het meest.’’ Ellen bevestigt dat: “Je gaat tijdens de opdrachten heel bewust  naar jezelf  kijken en dat is heel leerzaam”.

Ben je na het lezen van dit interview ook enthousiast geworden om aan de slag te gaan? Word ook zij-instromer bij Siloah. Je bent van harte welkom!

Ja, ik wil meer weten