Het ontstaan van Siloah

Geschiedenis

Geschiedenis

Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten is in 1975 opgericht. De aanleiding hiervoor was dat er verontrustende signalen waren ten aanzien van de levensstijl in voorzieningen waarop mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap uit de Gereformeerde Gezindte waren aangewezen. Het leefklimaat van deze voorzieningen kwam niet overeen met dat van het ouderlijk milieu. Ouders gaven nadrukkelijk te kennen dat voor hun kinderen een woonvoorziening nodig is waar het leven gegrond op bijbels normen en waarden uitgangspunten zijn en waar de beschermwaardigheid en de zin van het menselijk leven niet ter discussie wordt gesteld.

Op 28 augustus 1975 was het bestaan van de ‘’Stichting Gehandicaptenzorg’’, opgericht door oudervereniging Helpende Handen, een feit.

Wat is begonnen met één gezinsvervangend tehuis (De Eersteling in Moerkapelle) voor mensen met een verstandelijke beperking, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk werkende organisatie met ruim 600 cliënten. De cliënten krijgen de meeste eigentijdse vormen van zorg en begeleiding aangeboden. Vanwege onze identiteit zijn onze voorzieningen over het hele land verspreid, in die gebieden waar onze doelgroep zich bevindt.

Betekenis naam Siloah

Betekenis naam Siloah

Van 1975 tot 1999 heette Siloah ‘’Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten’’ (SGGG). Binnen onze organisatie leefde al langere tijd de gedachte om een geheel eigen naam aan de SGGG te geven. Dit heeft ertoe geleid dat onze organisatie per 1 juni 1999 verder is gegaan onder de naam Siloah, in het Grieks Siloam, wat in de Bijbel een specifieke betekenis heeft.

In het Oude Testament gebruikt de profeet Jesaja in hoofdstuk 8:6 de wateren van Siloah als beeld van Gods beloften en hulp. De dichter van Psalm 46 spreekt over het riviertje Siloah als een water dat ‘’fijn en stil en lieflijk gaat’’. De rivier wordt hier vergeleken met de inwoners van Jeruzalem die in stilte op Gods bijstand en hulp vertrouwen. De naam Siloam die in het Nieuwe Testament naar voren komt, heeft als betekenis Huis der weldadigheid (waar men liefdevolle verzorging krijgt) en uitstorting der wateren. De Heere Jezus genas daar de blindgeborene.

Concreet betekent de naam Siloah dus drie dingen: vertrouwen op Gods hulp, huis der weldadigheid en liefdevolle verzorging.