Ze trok altijd een ‘vies’ gezicht bij de gehandicaptenzorg. “Maar na een paar weken vond ik het ontiegelijk leuk,” vertelt Geertje Jager, begeleidster en planner bij De Schutse.
Destijds vertrok Geertje zelfs huilend naar haar stageadres. Als verpleegkundige in opleiding leek haar het werk in een ziekenhuis veel interessanter. Ze had nooit gedacht dat dit zou veranderen in een baan voor het leven. Nu, elf jaar later, vormt Geertje samen met Edit Bolk, verpleegkundig coördinator bij Siloah en Gerben Roelofs, begeleider bij Adullam, de Werkgroep Ambassadeurs. Deze werkgroep netwerkt en lobbyt om jongeren te enthousiasmeren voor de gehandicaptenzorg. Want jongeren zijn hard nodig.

De ervaring die je opdoet in de gehandicaptenzorg is niet in geld uit te drukken – Geertje

Hoe lobbyt de Werkgroep?
Edit: “We tonen een presentatie met foto’s van cliënten van onze organisaties en we vertellen wie ze zijn en wat ze doen. We gebruiken natuurlijk zoveel mogelijk aansprekende voorbeelden zoals leuke, humoristische voorvallen met deze deelnemers. Deze presentatie tonen we op open dagen, tijdens workshops en gastlessen op het mbo zoals het Hoornbeeck College, het voortgezet onderwijs en op basisscholen.”

Waarom lobbyen
Geertje: “Mensen weten te weinig van werken in de gehandicaptenzorg en hun beeld klopt meestal niet. Soms wordt gedacht dat je veel met verzorging bezig bent. Dit is onterecht, het werk is veel afwisselender. Het verzorgen is niet bij iedereen nodig en maakt slechts deel uit van je bezigheden. Zo ga je bijvoorbeeld ook met deelnemers aan het werk om persoonlijke doelen te halen.”

Het juiste beeld neerzetten
Geertje: “Werken in de gehandicaptenzorg is vanwege verschillende redenen mooi. De diversiteit van de bewoners maakt het alleen al boeiend. Wil je met kinderen werken of werk je graag met jong volwassenen? Verzorg je liever mensen die veel zorg vragen? Of gaat je hart uit naar mensen die veel begeleiding nodig hebben?
“Je moet je openstellen en je helemaal geven. Je krijgt er dankbaarheid en liefde voor terug. Dat is niet in geld uit te drukken.”

Vertel een eerlijk verhaal

Gerben: “De boodschap die we uitdragen is dat je in de gehandicaptenzorg werkt vanuit je hart. We vertellen hoe mooi het werken is. Maar we maken het ook niet te idealistisch. Jongeren willen een eerlijk verhaal horen, dat is belangrijk. Vertel hoe mooi en divers het werk is, maar ook gewoon wat niet leuk is. Als een cliënt eerst ontzettend uit zijn vel springt en het ’s avonds op zijn manier weer wil bijleggen, dan denk ik: Dit is mooi.”

Jongeren willen een eerlijk verhaal horen – Gerben

Voordelen gehandicaptenzorg
“Een voordeel van de gehandicaptenzorg is dat je samen met andere collega’s werkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de thuiszorg waarin je solistisch bezig bent. Het is ook geen vrouwenbaan. Er werken mannen zat in de gehandicaptenzorg”. ”In mijn team zijn momenteel meer mannen dan vrouwen,” vult Gerben aan.

Gerben kan weten hoe mooi zijn werk met beperkte mensen is. Hij is een voorbeeld van iemand die absoluut niet de gehandicaptenzorg in wilde. “Mijn mentor adviseerde ons om stage lopen op een plek waar we later nooit zouden willen werken. Dat deed ik…Nu werk ik al weer acht jaar bij Adullam.”
Edit daarentegen wilde van jongs af aan al in de gehandicaptenzorg werken. “Werken vanuit je hart betekent voor mij dat je hart en oog hebt voor de kwetsbare medemens en de gebrokenheid in het leven. Het is mijn verlangen om deze hulpbehoevende mensen de dag door te helpen. Wat je leert in de gehandicaptenzorg is van toepassing op zoveel terreinen. Je leert om door gedrag heen te prikken en te kijken naar onderliggende oorzaken van het gedrag. Dat is op alle terreinen in het leven handig. Zijn ze boos of chagrijnig, dan heeft dat een oorzaak. Met hun boosheid vertellen ze dat ze pijn hebben of dat iets anders is voorgevallen. Aan jou de taak om uit te vinden wat.”
Dat was ook precies wat Geertje over de streep trok tijdens haar stage. Geertje: “Ik ontdekte dat ik de bewoners beter ging leren kennen en op hun gedrag kon inspelen. Dat gaf mij veel voldoening.”

Verpleegkundigen enthousiasmeren
De werkgroep wil ook verpleegkundigen-in-spe aantrekken voor de gehandicaptenzorg. Edit: “Als verpleegkundige ben je in de gehandicaptenzorg sterk bij kwaliteit en beleidsbewaking betrokken. Je organiseert klinische lessen en je zet verbeterprojecten op. Bij begeleidingsvraagstukken kijk je ook altijd naar mogelijke lichamelijke problematiek omdat dit moeilijk verstaanbaar gedrag kan veroorzaken. Dat sluit je dan eerst uit. Het breder kijken en zoeken naar de juiste zorg en begeleiding maakt het werk aantrekkelijk.”

Professionalisering maakt werk boeiend
Edit: “Adullam, De Schutse en Siloah hebben hun zorg geprofessionaliseerd. Nu bieden zij zorg aan vanuit het Adullam Schutse Begeleidingsmodel (ASBM) en het soortgelijke model ‘Begeleiden met Perspectief’ van Siloah. Dit heeft de zorg inhoudelijk boeiender gemaakt. Datgene wat we doen moet aansluiten bij de behoeftes van mensen.”
“Zijn we tevreden als bewoners slapen tijdens het voorlezen uit de Bijbel, of proberen we tot interactie te komen met Bijbels onderwijs afgestemd op de verschillende niveaus? Knutselen we met verf zoals vroeger, of laten we hen het deeg van appeltaart voelen dat we samen maken? Dat sluit meer aan bij het gewone leven. En dat is precies wat onze organisaties beogen: cliënten het dagelijks leven laten ervaren vanuit Bijbels perspectief. De voldoening die hen dat geeft, stimuleert elke dag weer.”

Professionalisering heeft de zorg inhoudelijk boeiender gemaakt – Edith

Wij staan in de startblokken om met jou als stagiair of leerling aan de slag te gaan!

Meer weten? Neem dan contact met ons op!