Biddag in ‘s-Gravenpolder

“Hé, Els, heb je nieuwe schoenen?”
“Mijn broer Piet is vandaag jarig, hij wordt 77.”
“Kijk, dat is mijn cavia.” Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid en in woonlocatie De Rondas in ‘s-Gravenpolder zijn de gesprekken vanochtend gezellig en alledaags.

Tegelijkertijd bereiden de bewoners zich voor op de kerkgang en Siloah Magazine gaat met ze mee. Waarom? Omdat telkens weer blijkt hoezeer bewoners en cliënten de kerkdiensten waardevol vinden. De Elimkerk ligt letterlijk op loopafstand van de Siloah woonvoorziening; in een paar minuten wandelen we ernaartoe. Vanaf de stoep is de torenspits al te zien. Met Annemarie, Magda, Wouter, Leo, Arjan, Pauline, Elsbeth, Marlina en Marleen bezoeken we de dienst, terwijl enkele bewoners thuis meeluisteren. Zodra we het kerkgebouw binnenstappen, maakt de alledaagsheid in de gesprekken plaats voor eerbied. Voorin de kerk zijn enkele banken gereserveerd voor bewoners van De Rondas, en daar nemen we plaats.

Open vensters
De dienst op deze biddagmorgen wordt geleid door Ds. S. Maljaars, predikant van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Hij bepaalt de gemeente bij Daniël in de leeuwenkuil, maar legt vooral de nadruk op de open vensters in Daniëls bidvertrek. Daniëls leven, gebed en redding bij de open vensters komen naar voren in de prediking. Met als slotvraag: “Heeft u of heb jij zo’n bidvertrek met open vensters, zoals Daniël?”

Huiselijk
Na afloop van de dienst blijkt hoe ‘thuis’ de bewoners van De Rondas zich voelen in de kerkelijke gemeente. Links en rechts maken ze een praatje of begroeten ze familie, vrienden en kennissen. Ook tijdens de wandeling terug naar De Rondas komen de kerkgangers bekenden tegen. Natuurlijk is er in de woonkamer koffie met cake.

Maar vandaag gebruikte de dominee geen moeilijke woorden, hoor.

Napraten
Of de bewoners nog napraten over de dienst? Vandaag wat minder, maar begeleider Marriet Salm weet dat dit op zondag vaak anders is. “Dan praten we vaker na en is er wat meer tijd. ‘s Avonds pakken we er een boekje over de catechismus bij.” Een van de bewoners haalt een boek uit de kast om Marriets woorden kracht bij te zetten: “Troost voor jou” van auteur Peter Dirksen, waarin de catechismus eenvoudig wordt uitgelegd.

Opschrijven
Elsbeth maakt van de gelegenheid gebruik om haar opschrijfboek te tonen. Tijdens de dienst heeft ze het gelezen Bijbelgedeelte overgeschreven. Ook Marleen heeft aantekeningen gemaakt. “Ik schrijf mee, dan kan ik het nog eens nalezen. Moeilijke termen kan ik
thuis nog eens nakijken. Maar vandaag gebruikte de dominee geen moeilijke woorden, hoor.”
“Marriet gaat trouwen,” vertelt Wouter enthousiast. Het alledaagse leven gaat weer door in De Rondas.