HKZ-audit – Samen leren & ontwikkelen

Dankzij de grote inzet van onze medewerkers hebben we weer een positief resultaat behaald bij de HKZ-audit. Het thema van de audit was ‘Samen leren & ontwikkelen’. Sterke punten die in de audit naar voren kwamen:

  • Medewerkers kennen de cliënten goed en zoeken samen naar passende mogelijkheden als de cliënt een wens heeft.
  • Medewerkers van de woongroep werken steeds meer samen met medewerkers van de dagbestedingsgroep. Dit is ook gelijk een ontwikkelpunt. Door samen na te denken bieden we passende zorg en begeleiding, vanuit één zorg-/ begeleidingsplan.
  • Er is oog voor de ouder wordende client. We maken samen plannen hoe we ook in de toekomst de beste zorg aan onze (ouder wordende) cliënten kunnen geven.
  • Als organisatie kunnen we hoogwaardige kwaliteit van zorg- en begeleiding leveren.
    Het advies dat we kregen: Vier samen de behaalde successen!
  • De wens om samen te leren en ontwikkelen is zichtbaar door het durven openstaan voor feedback en het zoeken van onderlinge afstemming.