Op KDC De Mirte is taal de rode draad

“Mensen denken soms dat een kinderdagcentrum een kinderdagverblijf is, maar wij richten ons op ontwikkeling en begeleiding”, vertelt Ruth Plugge, begeleider van Siloah-kinderdagcentrum De Mirte in Gouda. “Ons doel is om de talenten van de kinderen te ontdekken en de ontwikkeling hiervan te stimuleren. Het is dan ook schitterend als er kinderen doorstromen naar de Samuëlschool, onze buren in dit pand.”, vult collega Carlien Bakker, coördinator en begeleider, aan. En taal is daarbij belangrijk.

In De Mirte komen 2- tot 12-jarige kinderen met een beperking. Dit kunnen kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn, maar ook met een syndroom zoals Down. Ieder kind krijgt zorg en begeleiding die past bij de eigen mogelijkheden, maatwerk dus. Naast groepsactiviteiten is er iedere dag een kwartier individuele werktijd. Bovendien is er iedere week een logopedist die één op één met de kinderen aan de slag gaat. “Ieder kind heeft eigen doelen.”

Maar als je hem vragend aankijkt, wordt hij gestimuleerd om zelf te vertellen wat hij wil.

Onbewust
Taalontwikkeling loopt als een rode draad door de dagen heen. “We doen er heel veel mee”, weet Ruth. “Soms onbewust, maar nog vaker bewust.” Zo worden er pictogrammen en plaatjes ingezet om het aanleren van woordjes en het spreken te stimuleren. Carlien laat een vel met plaatjes zien met daarop 12 varianten van een doos en een bal. “De kinderen vertellen waar de bal is; in de doos, op de doos, achter de doos.” Natuurlijk werken ook Bijbelverhalen, het zingen en het (voor-)lezen van boekjes mee om de taalontwikkeling verder te brengen.

Voor kinderen die niet kunnen spreken is prt-training een methode die De Mirte gebruikt. “Als een kind met een bus met snoepjes aankomt, heb je de neiging zijn vraag in te vullen: wil je een snoepje?”, legt Carlien uit. “Maar als je hem vragend aankijkt, wordt hij gestimuleerd om zelf te vertellen wat hij wil. Dat kan al beginnen met het uitstoten van een klank.” Door als begeleider dan te zwijgen help je de kinderen met het ontwikkelen van spreken.

Ieder kind heeft zijn eigen doelen.

Meedoen
Taalvaardigheid in lezen en spreken is voor alle mensen belangrijk, ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of specifiek syndroom. Ruth: “Duidelijk maken wat er in je omgaat, wat je wel en niet wilt, ja en nee zeggen, dat is heel belangrijk. En het heeft ook een sociale kant: taal is ook meedoen.” Of het doel, kinderen laten instromen op het speciaal onderwijs lukt? “Er is een tijdje terug een meisje succesvol op de Samuëlschool geplaatst, met andere kinderen lopen er nu ook trajecten. Maar voor sommige kinderen blijft dit niveau toch te hoog.”