Planning nieuwbouw Bodegraven

Momenteel worden de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt zodat er een bouwaannemer geselecteerd kan worden. Om de bouw mogelijk te maken zal de bestaande woning 16/18 worden gesloopt. Vooruitlopend hieraan worden langs de bestaande inrit ter hoogte van het tennisveld een 10-tal nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en daarnaast langs het grasveld nog 9 parkeerplaatsen. Deze werkzaamheden zullen starten in de 3e week mei en eind juni klaar zijn.

Vervolgens zal de bestaande parkeerplaats van Siloah, grenzend aan het DAC-gebouw gereed worden gemaakt voor het plaatsen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat het bestaande gebouw in het laatste kwartaal van dit jaar zal worden gesloopt zodat de vrijkomende locatie bouwrijp kan worden gemaakt. Als alles volgens plan verloopt kan de aannemer dan in het nieuwe jaar 2024 starten met de bouwwerkzaamheden.

Omdat de nieuwbouw op de plaats van Woning 16/18 komt zullen deze cliënten verhuizen naar een tijdelijke huisvesting. Op het parkeerterrein rechts komen units te staan; deze units worden gekoppeld aan de dagbesteding van deze groepen.