Cliëntenraad Siloah Barneveld

De cliëntenraad Siloah Barneveld e.o. is er voor alle cliënten uit de omgeving Barneveld, Nunspeet en Veenendaal en bestaat uit zes leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de woonlocaties Tharah, De Klokkenberg en BZW Veenendaal.

Leden cliëntenraad Siloah Barneveld e.o.
Ben Post (voorzitter), Rianne Kortenhoff (secretaris), Ton Methorst, Elisabeth van Vuuren, Lenie van Laar, Hetty van Hell, vacature, Janneke van den Berg (ambtelijk secretaris)

Belang cliëntenraad Siloah Barneveld e.o.
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Barneveld e.o.
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Voorzitter: Ben Post, postb@kpnplanet.nl
Algemeen e-mailadres: clientenraad.barneveld@siloah.nl