Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is het bieden van praktijkgerichte ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

en Locatie onafhankelijk

  • Zelfstandig wonende cliënten

  • 16 jaar en ouder

  • Veenendaal en omgeving

In het kort

In het kort

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is het bieden van praktijkgerichte ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De hulp en training heeft met name betrekking op algehele verzorging, materiële zaken, psychosociale aspecten, vrijetijdsbesteding en bij het nemen van initiatieven en beslissingen.Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op. Daarin maken we afspraken over de gewenste begeleiding én de financiering daarvan.

Voorwaarden

Voorwaarden

U heeft een geldige beschikking nodig voor individuele begeleiding, afgegeven door uw gemeente.

Financiering

Financiering

Begeleid Zelfstandig Wonen bij Siloah wordt bekostigd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De financiering vindt plaats in Zorg in natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de ondersteuning en begeleiding moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en wat daarbij komt kijken? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina.

Uw zorgvraag

Meer weten?

Wilt u meer weten over Begeleid zelfstandig wonen of gaat u graag met iemand in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!