Cliëntenraad Siloah Oost

De cliëntenraad Siloah Oost is er voor alle cliënten uit de regio van de locaties in Rijssen en Urk en bestaat zeven leden, vertegenwoordigers van de cliënten. Bij deze regio horen de locaties De Molenhoek, De Burcht, Zorgboerderij Landzicht, De Delleschool (allen in Rijssen) en De Thuishaven (Urk).

Leden cliëntenraad Siloah Oost
Cor Brouwer (voorzitter), Erna Lohuis (secretaris), Anita Kok, Wim Otten, Anna Laurens (ambtelijk secretaris)

Belang cliëntenraad Siloah Oost
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Oost
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Algemeen e-mailadres CR: rijssen.clientenraad@siloah.nl