Cliëntenraad Siloah Zeeland

De cliëntenraad Siloah Zeeland is er voor alle cliënten uit de regio Zeeland en bestaat uit zes leden, vertegenwoordigers van de cliënten.  Bij deze regio horen de woonlocaties De Beukelaar (en interne dagbesteding De Rotssteen), De Boog, De Rondas en De Klimroos.

Leden cliëntenraad Siloah Zeeland
Jasper de Bruine (voorzitter), Paul Schipaanboord (secretaris), Mieke de Muijnck, Linda Aarnoudse, Kees Wisse, Rien Sinke, Leanne Wisse (ambtelijk secretaris).

Belang cliëntenraad Siloah Zeeland
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast vraagt het management advies of instemming aan de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Zeeland
We willen de cliënten zo goed mogelijk zorg en begeleiding bieden. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via de volgende mailadressen kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.

Voorzitter: Jasper de Bruine, j.debruine@kpnmail.nl
Algemeen e-mailadres CR: clientenraad.zeeland@siloah.nl