Cliëntenraad

Siloah hecht eraan dat de cliënten zélf kunnen meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom heeft Siloah plaatselijke cliëntenraden ingesteld. Siloah pleegt overleg  en wint advies in bij de plaatselijke cliëntenraad. Het aantal leden in de cliëntenraad varieert van 3 tot en met 7 leden. De samenstelling bestaat uit cliënten en ouders of vertegenwoordigers van de cliënten. Neem voor meer informatie over de plaatselijke cliëntenraad contact op met desbetreffende locatie.

Centrale Cliëntenraad

Elk van de plaatselijke raden is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. Die centrale raad heeft onder meer adviesrecht bij de jaarverslaggeving en de begroting. Siloah pleegt overleg en wint advies in bij de  centrale cliëntenraad. Op die manier kan de zorg nog beter afgestemd worden op de wensen van de cliënten.

De huidige samenstelling van de centrale cliëntenraad:

Voorzitter:
Dhr. E. Aarsen (CR Tharah, De Bijeberg, De Klokkenberg)

Secretaris:
Dhr. J. Kleinjan (CR Bodegraven)

Leden:
Dhr. Th.J. Westdijk (CR Bodegraven)
Mw. H.E.M. Thijsen (CR De Leidsche Hoeven, De Rietfluit en Gerdina’s Hof)
Mw. L.A. van Laar-Pranger (CR Tharah, De Bijeberg, De Klokkenberg)
Dhr. K. de Visser (CR de Boog, de Beukelaar, de Rondas, de Klimroos)
Dhr. D.J. Brinks (CR Oost)
Dhr. H. Last (CR Oost)
Mw. A. van der Elst (CR Eersteling en Sebanja)