Je bent vader van drie autisten en je echtgenote is dat ook. Nou, dat is dan best heftig zult u denken. Maar het zit hem niet in het aantal autisten, een enkele autist kan de boel ook al behoorlijk op z’n kop zetten, vooral als ie lekker gaat puberen. En dan kan het je gebeuren dat je als “stabiele factor” toch moeite gaat krijgen met de opvoeding van je kind of kinderen, en in mijn geval ook met de begeleiding van mijn echtgenote. Een beetje deskundige steun daarbij kan geen kwaad en is zelfs noodzakelijk. Heb je gefaald? Nee, zeker niet, het is soms erg complex. We leven daarbij helaas in een steeds meer individualistische wordende maatschappij, waarbij het gaat om de vrijheid van de seculiere mens. En dat vind je terug in de zorg in die maatschappij. De keuze voor Siloah was daarom voor ons vanzelfsprekend. Je hebt als vader ook een priesterlijke taak te vervullen, Gods Woord als basis in je gezin. Zoek daarom ook hulp, daar waar die basis is gewaarborgd.

De PPG begon voor ons met een intakegesprek. Het werd duidelijk verwoord, waarbij een begeleidingsplan werd gemaakt. Er volgden een aantal werkfases waarin de pedagogisch gezinsbegeleider het gezin observeert en hiervan een verslag maakt. Alles werd besproken en op een discrete wijze behandeld. De regie wordt zeker niet overgenomen. Gezamenlijk worden praktische toepassingen opgestart en geëvalueerd. De afrondingsfase geeft je het gevoel dat je weer op de goede weg zit.

Structuur hadden wij zeker al goed op orde, maar de kinderen worden ouder en de behoeftes worden dan ook anders. Het gevolg was dat die structuur moest worden bijgestuurd. En dat was niet gebeurd, met spanningen tot gevolg. Door toepassing van de PPG kwamen wij weer goed op de rails. Voor ons is de PPG een goed moment geweest, waarbij het gezin weer over voldoende structuur beschikt.