Vervolgens komt de gezinsbegeleider wekelijks bij u thuis op bezoek. De begeleiding van PPG richt zich op het gehele gezin. Vaak doen we aan het begin van het bezoek met elkaar een spel. Uit het spelen van een spel met elkaar kan veel waardevolle informatie naar boven komen. Na het spel volgt het gesprek van de gezinsbegeleider met u als ouders.

De gezinsbegeleider gaat met u in gesprek over uw kind en de zorgen en vragen die u hebt bij de opvoeding. Uw vragen vormen het uitgangspunt voor de begeleiding. Naar aanleiding hiervan wordt een zogenaamd begeleidingsplan opgesteld waarin we onder andere de doelen beschrijven die u als ouder graag zou willen bereiken. Na ongeveer een zestal bezoeken volgt een planbespreking. We kijken samen of het plan naar wens is en of het compleet is. Als dat zo is gaan we vanaf dat moment samen aan de slag met het werken aan de doelen uit het plan.

Na een aantal maanden volgt een evaluatiemoment. We kijken samen of de opgestelde doelen al wel of nog niet behaald zijn. Aan de hand van deze evaluatie kunnen we doelen afronden of bijstellen of ook nieuwe doelen opstellen. Hoelang u vanuit PPG begeleiding ontvangt is per gezin verschillend. Dit is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw hulpvraag.

Na verloop van tijd hopen we samen steeds verder te komen met het behalen van de opgestelde doelen. Het is dan tijd om PPG langzaam af te bouwen. De gezinsbegeleider komt in de afrondende fase nog een periode bijvoorbeeld eens in de twee weken bij u langs en als het goed gaat kan PPG helemaal afgebouwd worden. PPG wordt afgesloten met een eindgesprek.

Terug naar pagina