Over Kinderdagcentrum de Mirte

Siloah heeft een Kinderdagcentrum voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met een (ernstige) verstandelijke beperking. In het KDC wordt dagopvang, onderzoek, zorg, begeleiding, behandeling en ontwikkelingsondersteuning geboden.

Het KDC is gevestigd bij de Samuëlschool in Gouda en werkt daar ook mee samen. Door middel van de samenwerking tussen Siloah en de Samuëlschool wordt kinderen een unieke en passende combinatie van zorg en onderwijs geboden. Ofwel zorg, ofwel onderwijs, ofwel beide wanneer dat een meerwaarde voor de kinderen heeft. De vraag en behoeften van het kind zijn leidend. Daarnaast is er ook aandacht voor de ouders, het gezin en de omgeving van het kind.  Met de kennis en expertise vanuit het KDC en de Samuëlschool zal worden gezocht naar de balans tussen de behoefte en mogelijkheden voor zorg of onderwijs. Zo wordt zo optimaal mogelijk bijgedragen aan de ontwikkeling en het leren van het kind op zijn of haar niveau.

Wilt u graag meer informatie ontvangen met betrekking tot het KDC? Dan kunt u contact opnemen via KDCDeMirte@siloah.nl of via 06-86889588.

Adres
Wilhelmina van Pruisenlaan 417
2807 MH Gouda