Project voortgang
0%
€0 van de €7000

Bewegen is goed voor iedereen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar uit ervaring, en uit wetenschappelijk onderzoek, weten we dat mensen met een verstandelijke beperking te weinig bewegen. Dat komt onder meer omdat ze voor beweging vaak afhankelijk zijn van anderen. Daarnaast kunnen ze weinig of geen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gezondheid. Daardoor is het voor veel cliënten (en zeker voor de ouder wordende cliënten) niet makkelijk om voldoende te bewegen. Beweging draagt bij aan het welzijn van de bewoner en het welbevinden van onze bewoners staat voorop bij Siloah. Bewoners ervaren veel voldoening als ze kunnen (blijven) bewegen.

Op Urk heeft Siloah woonlocatie De Thuishaven, waar ook een woongroep is met ouder wordende bewoners. Voor steeds meer bewoners wordt de hele week dagbesteding te veel en daarom blijven zij een dag of meerdere dagen in de week thuis. Nu willen wij graag de mogelijkheden om fit te blijven zo dicht mogelijk bij deze cliënten brengen. Met aantrekkelijk en uitdagend materiaal om in de eigen woonlocatie te bewegen.

Voor deze doelgroep willen wij graag een fietslabyrint aanschaffen. Dit is een soort hometrainer met een beeldscherm waarop allerlei fietsroutes levensecht worden afgebeeld. Deze investering levert een directe bijdrage aan een betere gezondheid van onze cliënten. Een fietslabyrint kost ruim € 7.000. Via diverse kanalen proberen wij gelden te werven. Wilt u hier ook aan bijdragen?

U kunt uw gift overmaken via onderstaande doneerknop of op NL29 RABO 0380 5074 47 t.n.v. Stichting Siloah o.v.v. Fietslabyrint Thuishaven.

Doneren

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!