Project voortgang
0%
€0 van de €55000

Om beter aan te sluiten bij de complexe begeleidingsvraag van onze cliënten op de dagbesteding is er aanpassing nodig. Doordat er nu een gebrek aan ruimte is, kunnen we niet goed aansluiten bij de behoefte van onze bewoners. Meer ruimte levert een grote bijdrage aan het welzijn en welbevinden van deze groep cliënten en heeft een gunstig effect op moeilijk verstaanbaar gedrag.