Over De Burcht

Overdag zijn de meeste van deze bewoners naar het dagactiviteitencentrum de Molenhoek, enkele bewoners hebben zoveel zorg nodig dat zij altijd op de woongroep verblijven waar ze activiteiten op maat aangeboden krijgen.

In het gebouw aan de Keizersdijk is 24 uur per dag zorg aanwezig, ‘s nachts in de vorm van een wakkere nachtdienst voor het hele wooncomplex. Aan de andere kant van het complex – waar de woningen ouderenzorg van de SVRO tussen en naast liggen – staat  aan de Roelf Bosmastraat 81 eveneens  een prachtig nieuw gebouw met 4 woongroepen . Daar wonen mensen met alleen Verblijf in hun indicatie. Zij hebben de beschikking over een modern eigen appartement met een klein keukentje en een eigen badkamer met douche en toilet. Deze bewoners kunnen veel meer zelfstandig en doen ook samen met de begeleiding deels hun eigen huishouding en corveetaken. Deze woongroepen hebben ook een gezamenlijke huiskamer waar met begeleiding gekookt en gegeten wordt. Overdag zijn zij allen naar hun eigen dagbesteding of werk, binnen of buiten Siloah.

Onze visie op wonen is dat we onze bewoners die zorg en begeleiding geven, die zij nodig hebben. We proberen zoveel als mogelijk is de zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen. Daarbij maken we gebruik van ouderparticipatie en inzet van vrijwilligers.  Woonlocatie De Burcht kenmerkt zich door het bieden van zorg en begeleiding vanuit de reformatorische identiteit.

Hier vind u de huurtarieven, leverings- en servicekosten van De Burcht.

Palliatieve zorg
Siloah (gebied Oost) is aangesloten bij Netwerken Palliatieve Zorg Twente. We willen in 2021 zowel bij Maranatha (ouderenzorg) als bij Siloah de Burcht kwalitatief goede palliatieve zorg bieden. Hiervoor zullen we kennis vergaren middels de netwerken en de daarbij behorende opleidingen en scholingen. Het streven is om een team Palliatieve zorg in te richten die adviserend en begeleidend kan zijn voor zowel de aandachtfunctionarissen binnen de teams, als voor de teams zelf. Zie ook deze website.

Meer weten
Wilt u meer weten over palliatieve zorg in gebied Oost Siloah? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier  of telefonisch (088-2754500).