Over De Thuishaven

In De Thuishaven wonen 18 cliënten met een verstandelijke beperking. Iedere cliënt heeft een eigen appartement. Het appartementencomplex is gelegen in het centrum van het dorp, dichtbij de haven, de dijk, de supermarkt, de speeltuin, de bibliotheek en verschillende winkels.

De groep is in tweeën gedeeld, een boven en een beneden groep. De indeling in groepen versterkt het persoonlijke en kleinschalige gevoel. Cliënten met een vergelijkbare zorgbehoefte wonen in één groep. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer met douche en keukenblokje.

Vraaggerichte zorg krijgt gestalte door gezamenlijke knutsel/kook/beweging en spel activiteiten. Bij de activiteiten zijn vele vrijwilligers betrokken. Anderzijds biedt een eigen appartement de mogelijkheid om te voorzien in een persoonlijke hulpvraag en woonwens. Een eigen brievenbus, huisnummer en voordeur versterkt de beleving van privacy.

In De Thuishaven wordt individuele bewonerszorg geboden binnen de mogelijkheid van groepswonen, waarbij de woongroep bestaat uit 9 medebewoners.

Overdag gaan de meeste cliënten naar hun werk: een dagactiviteitencentrum, zorgboerderij of sociale werkvoorziening in de directe omgeving.

De huiselijke woonsfeer wordt vormgegeven door bewoners te betrekken bij huishoudelijke taken zoals: aardappels schillen, tafel afruimen, was verzorgen en koffiezetten. Natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor hobby’s en activiteiten. Wie zin heeft gaat mee naar een zangavond, wandelen op het strand of op de boulevard, fietsen of zwemmen.

Andere mogelijkheden

Thuishaven biedt – naast het wonen in een groep – nog andere mogelijkheden:Logeren, naschoolse- en zaterdagopvang voor zowel kinderen en tieners in de leeftijd van 4 tot ±18  jaar, als volwassenen vanaf ± 16 jaar tot onbepaalde leeftijd.

Doel zorgaanbod

  • De cliënt wordt maximaal gestimuleerd in zijn/ haar ontwikkeling.
  • Activiteiten worden aangeboden die passen bij het niveau en de interesse van de cliënt.
  • Het behouden en uitbouwen van vaardigheden gericht op zelfstandigheid/ zelfredzaamheid en participatie.
  • Ontwikkelen en behouden van sociale/ emotionele vaardigheden.
  • De burger kan gebruik maken van identiteitsgerichte zorg waar hij/ zij het gevoel van rust en gezelligheid vindt en voornamelijk inhoud wordt gegeven aan het leven van de cliënt.
  • De mantelzorger wordt ontlast waardoor hij/ zij de zorg en ondersteuning langer vol kan houd

Hier vindt u de huurtarieven en de leveringskosten van De Thuishaven.