Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is het bieden van praktijkgerichte ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De hulp en training heeft met name betrekking op algehele verzorging, materiële zaken, psychosociale aspecten, vrijetijdsbesteding en bij het nemen van initiatieven en beslissingen.Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op. Daarin maken we afspraken over de gewenste begeleiding én de financiering daarvan.

Voor wie?

Zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

Welke leeftijd

16 jaar en ouder.

Waar bieden we deze zorg?

In de thuissituatie van de cliënt.

Voorwaarden

U heeft een geldige beschikking nodig voor individuele begeleiding, afgegeven door uw gemeente.

Informatie over financiering

Begeleid Zelfstandig Wonen bij Siloah wordt bekostigd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De financiering vindt plaats in Zorg in natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de ondersteuning en begeleiding moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten

Wilt u meer weten over Begeleid Zelfstandig Wonen? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier, telefonisch (088-2754598) of via e-mail (clientservicebureau@siloah.nl).

Bezoekadres op afspraak:

Newtonstraat 19d
3902 HP Veenendaal