MijnEigenPlan

Binnen Siloah zijn we bezig met de uitrol van MijnEigenPlan. MijnEigenPlan is een digitaal informatieportaal dat te zien is op een scherm op een van de woongroepen. Daarnaast heeft MijnEigenPlan ook een app voor individueel gebruik op een smartphone of tablet. Via deze app kan een cliënt heel makkelijk zijn/haar eigen taken en dagprogramma inzien.

We zijn gestart met het uitproberen van MijnEigenPlan op een aantal locaties van Siloah. De cliënten en medewerkers van die locaties zijn zo enthousiast dat Siloah overgaat tot een brede implementatie van de informatieborden en de app.

Het doel van MijnEigenPlan is het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten en daarnaast het verminderen van onrust en verwarring. Het informatiebord geeft structuur en overzicht, de app helpt de cliënt bij het zelfstandig uitvoeren van taken door middel van een stappenplan. Inmiddels is de implementatie van MijnEigenPlan in volle gang.

Op 29 april a.s. wordt er door Zelfstandig met Zorg (de leverancier van MijnEigenPlan) een webinar georganiseerd over MijnEigenPlan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://eigenregie2021.eventbrite.nl/.